Chính sách bảo mật của MU9

Chính sách bảo mật MU9 nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi cho quý khách. Bằng việc đăng ký thành viên trên MU9, quý khách đã đồng ý và tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin Cá Nhân

MU9 có quyền thu thập thông tin cá nhân của người chơi, bao gồm tên, email và số điện thoại mà quý khách cung cấp khi đăng ký thành viên trên trang web. Quá trình thu thập thông tin này không áp dụng đối với những khách hàng chỉ truy cập trang để tham khảo hoặc tìm hiểu. Quý khách hoàn toàn có quyền truy cập, xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân trên nhà cái MU9 khi có bất kỳ thay đổi nào.

 Cam Kết Bảo Mật

Với công nghệ bảo mật Thawte SSL 128 BIT, MU9 đảm bảo rằng thông tin của quý khách sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối. Chúng tôi cam kết không bao giờ tiết lộ thông tin của quý khách cho bên thứ ba dưới mọi điều kiện. Cơ sở dữ liệu của quý khách sẽ luôn được bảo vệ an toàn và không bị đánh mất hay lạm dụng. Với quy trình bảo mật chặt chẽ, khi có yêu cầu cung cấp lại dữ liệu, chúng tôi kiểm soát một cách nghiêm ngặt, và MU9 từ chối hỗ trợ trong trường hợp thay mặt hoặc ủy quyền không xác đáng.

Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng

Hãy giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn bằng cách không chia sẻ email, mật khẩu, hoặc số điện thoại đăng ký với người khác. MU9 không chịu trách nhiệm nếu việc tiết lộ thông tin cá nhân dẫn đến rủi ro và mất mát.